Seniori ako žiť naplno – 22. 5. 2024

Seniori ako žiť naplno – 22. 5. 2024

Fit život Srdečne vás pozývame na druhé zo série stretnutí so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktoré budú zamerané na duševné zdravie seniorov a spojené s praktickým tréningom a nácvikom zručností, techník a riešením cvičení a úloh. Témou stretnutia, ktoré sa bude...
Rozšantené písmenká – 22. 5. 2024

Rozšantené písmenká – 22. 5. 2024

Ako slona vystrašilo zvukové znamenie Neustály rozvoj cestnej premávky prináša potrebu zvyšovania dopravnej bezpečnosti. Preto je potrebné, aby si deti už od najútlejšieho veku osvojovali rozumné správanie či už v pozícii chodcov, cyklistov, alebo kolobežkárov. V...