Šťastie

Srdečne vás pozývame na prvé zo série stretnutí so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktoré budú zamerané na duševné zdravie seniorov a spojené s praktickým tréningom a nácvikom zručností, techník a riešením cvičení a úloh. Témou stretnutia, ktoré sa bude konať 24. apríla 2024 o 16:00 hod v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, bude šťastie – kvalita života seniorov. Tešíme sa na vás. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2024.