Beletria

Jedna z najnavštevovanejších častí knižnice sa nachádza na prízemí centrálnej budovy a je ním beletria. Čitatelia tu nájdu krásnu literatúru rozdelenú podľa jednotlivých žánrov. Pre lepšiu orientáciu sú jednotlivé žánre odlíšené farebným štítkom, ktorý uľahčuje orientáciu nielen knihovníkom, ale aj čitateľom hľadajúcim vybranú literatúru.

Poskytujeme

 • absenčné výpožičky kníh (mimo priestorov knižnice)
 • prezenčné výpožičky kníh (v priestoroch knižnice)
 • predĺženie výpožičnej doby kníh
 • rezervácie na požadovanú literatúru
 • odbornú pomoc pri výbere kníh
 • besedy so spisovateľmi
 • literárne hodiny
 • hovorené bibliografie
 • exkurzie v knižnici

Knižničný fond obsahuje

 • poéziu
 • divadelné hry
 • životopisné romány
 • detektívne romány
 • vedecko-fantastické romány
 • cudzojazyčnú literatúru
 • mimočítankovú literatúru