Niektoré funkcie on-line katalógu sú dostupné len registrovaným čitateľom s uhradeným členským poplatkom
(napr. rezervácie, predĺženie výpožičky).

Na prihlásenie do svojho konta použite vaše čitateľské číslo a dátum narodenia, v tvare RRMMDD (rok, mesiac, deň).
Po prihlásení si môžete svoje heslo zmeniť.

V online katalógu si môžete knihu označiť tlačidlom “VYBRAŤ” ako obľúbenú.
Tieto knihy sa uložia do zoznamu obľúbených kníh a tento zoznam slúži len pre vás. Môžete si ho poslať na svoj e-mail.

Okrem prezerania katalógu kníh si tu môžete spravovať svoj knižničný účet, cez ktorý:

  • vidíte svoje aktuálne a vrátené výpožičky
  • môžete si knihy predĺžiť
  • v nastaveniach si môžete nastaviť oznámenia, ktoré Vám môžeme zasielať e-mailom (odosielanie oznámenia o čakajúcich zväzkoch, odosielanie oznámenia o pripomienkach – že sa blíži termín vrátenia kníh, odosielanie oznámenia o upomienkach, odosielanie oznámenia o novinkách, odosielanie hromadných oznámení o pripravovaných akciách)
  • môžete si nedostupnú knihu rezervovať, vidieť výšky vašich poplatkov
    (uhradených, neuhradených),
  • vidieť svoje objednávky (rezervácie).