Hlavným cieľom projektu je zlepšiť udržateľnosť a odolnosť knižnice v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Projektom chceme zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v prijemnom prostredí našej knižnice v spojení so zvýšením bezpečnosti a hygienických štandardov.