Centrálna evidencia

  • registrácia používateľov
  • vybavovanie čitateľských preukazov
  • absenčné výpožičky (mimo priestorov knižnice)
  • evidencia používateľov čitárne
  • evidencia upomienok
  • evidencia služieb a poplatkov používateľov knižnice