Záhady knižnice – 10. 8. 2022

Záhady knižnice – 10. 8. 2022

Deti z denného tábora Alex park, navštívili 10. 8. 2022 Spišské kultúrne centrum a knižnicu, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja na Letnej 28, kde úspešne riešili Záhady knižnice. Hravé spoznávanie knižnice začalo informačnou výchovou, kde sa deti...

Rande s leporelom – 4. august 2022

Rande s leporelom – 4. august 2022

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sme opäť dňa 4. augusta 2022 o 10:00 hod. zrealizovali ďalšie z obľúbených letných verejných čítaní rozprávok v parku na námestí – RANDE S LEPORELOM. Rozprávkové príbehy nám aj...

Mušky Osvetušky v akcii – 2. 8. 2022

Mušky Osvetušky v akcii – 2. 8. 2022

Prvé augustové popoludnie nás v knižnici navštívili účastníci letného tábora. Pripravili sme pre nich súťaž, v rámci ktorej si mohli overiť to, do akej miery sa vedia orientovať v našom knižnom fonde - v beletrii i v náučnej literatúre, ako vedia vyhľadávať knihy i...

Rande s leporelom – 4. 8. 2022

Rande s leporelom – 4. 8. 2022

Rande s leporelom 4. 8. 2022 o 10:00 hod. Čítanie rozprávkových príbehov v podaní hercov Spišského divadla Kristíny Kotarbovej a Pavla Gmucu. spojené s tvorivou dielňou pre deti v mestskom parku pri evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi.  ...

Krok za krokom do rozprávky – 20. 7. 2022

Krok za krokom do rozprávky – 20. 7. 2022

Dnes sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja konalo ďalšie stretnutie čitateľského miniklubíku pre rodičov a ich deti do 6 rokov „Krok za krokom do rozprávky“. Ako to už v knižnici býva, vybrať si jednu knihu nie je...

Rande s leporelom – 7. 7. 2022

Rande s leporelom – 7. 7. 2022

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sme dňa 7. júla 2022 o 10:00 hod. zrealizovali ďalšie z obľúbených letných verejných čítaní rozprávok v parku na námestí – RANDE S LEPORELOM. Tentokrát nám rozprávkové príbehy...

Rande s leporelom – 7. 7. 2022

Rande s leporelom – 7. 7. 2022

Rande s leporelom 7. 7. 2022 o 10:00 hod. Čítanie rozprávkových príbehov v podaní hercov Spišského divadla Kristíny Kotarbovej a Pavla Gmucu. spojené s tvorivou dielňou pre deti v mestskom parku pri evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi.

Knižný klub beletrie – 29. 6. 2022

Knižný klub beletrie – 29. 6. 2022

Júnový Knižný klub beletrie sa tentokrát niesol v slávnostnom znamení. V čom bolo naše stretnutie tentokrát výnimočné? Presne pred rokom v júni sme sa stretli po prvýkrát. Naše rozhovory o knihách boli najprv jemné, postupne však uvoľnené a spontánne. Čoskoro sme...

Ten, kto ma chráni – 23.6.2022

Ten, kto ma chráni – 23.6.2022

Slávnostné odovzdávanie cien, výhercom súťaže vo výtvarnom spracovaní náročnej témy, kto je, alebo môže byť ochranca dieťaťa pred akoukoľvek formou násilia, prebehlo na pobočke Mier. Do súťaže realizovanej v spolupráci s ÚPSVR, pracovisko Spišská Nová Ves, v rámci...