Reč – brána do sveta

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na ďalšie stretnutie v rámci cyklu odborných prednášok s majiteľkou Monty krajina Katarínou Kalikovou o Montessori pedagogike. Princípy tejto výchovnej metódy nás usmerňujú, ako nazerať na dieťa a všímať si jeho vývinové štádiá a potreby. Ďalšia zo série prednášok, ktorá sa bude konať 18. apríla 2024 o 16:00 hod. v knižnici na Letnej 28, bude zameraná na reč. Pre dieťa je dospelý jazykovým vzorom. Dozviete sa, ako pripraviť dieťaťu vhodné prostredie na rozvoj reči. Zameriame sa na vývin reči, senzitívne obdobia na rozvoj čítania a písania a dozviete sa, kedy je potrebné vyhľadať pomoc odborníka. Počas prednášky budú pre deti zúčastnených rodičov pripravené literárno-tvorivé aktivity. Tešíme sa na vás.