Pobočka MIER

Nové sídlisko Mier, ako aj potreba získať najmä mládež za čitateľov vytvorili požiadavku zriadenia pobočky. Po niekoľkoročnom úsilí o získanie vhodných priestorov sa podarilo túto úlohu naplniť v októbri 1985. Činnosť pobočky bola zameraná len na prácu s mládežou a pre dospelých na poskytovanie beletristickej literatúry na voľný čas. Táto pobočka v septembri 2001 bola presťahovaná do vyhovujúcejších priestorov na Komenského č. 25.
Dňa 28. 9. 2010 bola pobočka slávnostne otvorená v priestoroch Kina Mier na sídlisku Mier – Šafárikovo námestie 7. Knižnica má univerzálny fond, v ktorom je zastúpená tak beletria, ako aj náučná literatúra.

 

 Poskytujeme

 • absenčné výpožičky kníh (mimo priestorov knižnice)
 • prezenčné výpožičky kníh (v priestoroch knižnice)
 • predĺženie výpožičnej doby kníh
 • rezervácie žiadaných kníh
 • odbornú pomoc pri výbere kníh
 • besedy so spisovateľmi
 • literárne hodiny
 • hovorené bibliografie
 • exkurzie v knižnici

Knižničný fond obsahuje

 • poéziu
 • divadelné hry
 • životopisné romány
 • detektívne romány
 • vedecko-fantastické romány
 • mimočítankovú literatúru