Knižný klub beletrie 25. máj 2022

Knižný klub beletrie 25. máj 2022

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva v stredu 25. mája 2022 o 16:00 hod. do knižnice na Letnej 28 do Knižného klubu beletrie. Pozvanie platí pre všetkých, ktorí sa chcú rozprávať o prečítaných knihách,...
O Malom kozmonautovi – 12. 5. 2022

O Malom kozmonautovi – 12. 5. 2022

Dňa 12.5.2022 sme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, vypravili Malého kozmonauta na jeho literárnu cestu. Bolo nás veľa, ktorí sme mu priali a tešili sa z toho, že je na svete. Rovnako ako v knihe, čakali sme ho...
Župné dni na Spiši 2022

Župné dni na Spiši 2022

V piatok, 6. mája 2022, sme v rámci podujatia Župné dni 2022 pripravili aj v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, deň otvorených dverí.V priestoroch knižnice na Letnej 28, sme slávnostne uviedli do literárneho života...