Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás srdečne pozýva na ďalšiu autorskú besedu so slovenskou spisovateľkou, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2023 o 16:30 hod. v priestoroch knižnice na Letnej 28.

Pozvanie na besedu prijala rodáčka z Košíc, autorka románov pre ženy, Jarmila Repovská. V jej knihách sa stretávame s problémami súčasných žien, no pozornosť upriamuje aj na medziľudské vzťahy, najmä na tie medzi partnermi a priateľmi. Jej prvá kniha vyšla už v roku 2006 s názvom Do roka a do dňa a priniesla jej tretie miesto v cene Debut roka 2006. Medzi jej ďalšie romány pre ženy patria knihy: Nové dejstvo, Bodka v adresári, Ako si neskaziť život a čerstvá novinka Stela a jej kaviareň. Dodnes žije a tvorí v Košiciach a za sebou má kariéru redaktorky a moderátorky v rozhlase a televízii. Projekt cyklu pravidelných autorských stretnutí s názvom „Kde končí kniha, tam začína literárny večer“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.