(Eko)klub šikovných rúk – 9. 3. 2023

(Eko)klub šikovných rúk – 9. 3. 2023

Na stretnutí Klubu šikovných rúk, ktoré sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konalo vo štvrtok 9. marca sme sa zamerali na tému ekológie. Kúsok priadze, vlny alebo sveter, ktorý už nenosíme sa predsa nájde...

Svieža myseľ v každom veku – 8. 3. 2023

Svieža myseľ v každom veku – 8. 3. 2023

Počas Týždňa slovenských knižníc sme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, mysleli nielen na deti, ale aj na seniorov. Práve pre nich sme v stredu 8. marca usporiadali stretnutie so psychologičkou Mgr. Silviou...

Je nás počuť! – 08. 03. 2023

Je nás počuť! – 08. 03. 2023

V stredu 8. marca 2023 nás bolo počuť. Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa stalo súčasťou podujatia „Je nás počuť 2023“, nad ktorým prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky – pani Zuzana Čaputová. Všetky...

Potulky medzi riadkami – 7. 3. 2023

Potulky medzi riadkami – 7. 3. 2023

V rámci týždňa Slovenských knižníc sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konala v utorok 7. marca aj beseda s historikom a pracovníkom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – PhDr. Martinom Furmanikom, PhD. V komornej...

História knihy a knihovníctva

História knihy a knihovníctva

Milí čitatelia, aj v marci – mesiaci kníh sme si pre vás pripravili zaujímavý kvíz, pri ktorom si môžete pomocou desiatich otázok overiť svoje vedomosti z oblasti histórie písma, kníh a knihovníctva. Možno sa pritom aj niečo zaujímavé dozviete. Kvíz je k dispozícii v...

Záhrada kníh – 10. 03. 2023

Záhrada kníh – 10. 03. 2023

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva v piatok 10. marca o 10:00 hod. do knižnice na Letnej 28 na stretnutie vás – čitateľov,  s nami – knihovníkmi. Porozprávame sa o nových knihách, ktoré máme v našom...

(EKO)klub šikovných rúk – 9. 3. 2023

(EKO)klub šikovných rúk – 9. 3. 2023

Počas Týždňa slovenských knižníc vás Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na stretnutie (EKO)klubu šikovných rúk, ktoré bude zamerané na háčkovanie a výrobu dekoratívnych predmetov (záložky, dekorácie)...

Svieža myseľ v každom veku – 8. 3. 2023

Svieža myseľ v každom veku – 8. 3. 2023

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na odbornú prednášku so psychologičkou, spojenú s cvičeniami, zameranými na rozvoj pamäti, praktickými tipmi ako trénovať pamäť, komunikačné a sociálne zručnosti....

Je nás počuť! – 08. 03. 2023

Je nás počuť! – 08. 03. 2023

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa v stredu 8. marca 2022 o 15:30 po prvýkrát zapojí do projektu „Je nás počuť!“. V tento deň všetky knižnice, ktoré sa do projektu zapoja spoločne v rovnakom čase upozornia na...

Potulky medzi riadkami – 7. 3. 2023

Potulky medzi riadkami – 7. 3. 2023

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás v rámci Týždňa slovenských knižníc pozýva 7. marca 2023 o 16:30 do knižnice na Letnej 28 na besedu s PhDr. Martinom Furmaníkom, PhD., historikom, pracovníkom Múzea Spiša v...