Láska za plotom alebo čo robia dedko a babka najradšej alebo Rodina ‒ starostlivosť, pocit bezpečia, istota a LÁSKA, to bude novembrová téma nášho stretnutia v rámci cyklu podujatí Rozšantené písmenká v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja.

O dôležitosti rodiny a rodinných väzieb, o láske rodičovskej, aj tej k starým rodičom. Budeme si opäť čítať, premýšľať, hrať sa a tvoriť. Príďte medzi nás 16. 11. 2022 o 16:00 hod. do knižnice na Letnej 28.