Stromček sa nám ligoce
Spomaľte na chvíľu – mamičky, oteckovia a príďte so svojimi ratolesťami stráviť peknú chvíľku s knihou!

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja sme si pre vás pripravili 14. 12. 2022 o 16:00 hod. literárno-tvorivé aktivity súvisiace s blížiacimi sa Vianocami.