Poď do rozprávky

Sú knihy, ktoré nás vezmú do rozprávky. Ukážu nám čarovný svet, o akom sme netušili, hoci je doslova na dosah. Pán Dávid Dziak z PF PU v Prešove, sa so svojou radosťou z tvorenia príde s nami podeliť. Poď do rozprávky je názov jeho knižnej prvotiny a básne, ktoré pre deti napísal, sú uverejňované v periodikách i v zborníkoch vydavateľstva Perfekt. Vysokoškolský pedagóg je zároveň autorom a spoluautorom odborných publikácií so zameraním na literatúru pre deti a mládež, ktorú aj odborne hodnotí.
Dňa 12.4. 2024 o 10:00 hod. si v priestoroch našej knižnice (okrem iného) pripravil pre deti interaktívnu hodinu na motívy svojej knihy.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.