Obľúbený autor detských kníh prichádza k svojim čitateľom s novým knižným titulom. Kniha O Malom kozmonautovi bude dňa 12.5.2022 v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja uvedená do literárneho sveta. Tí, čo budú pozorne čítať, zistia, že nie je len o jeho putovaní vesmírnym priestorom. Ukrýva v sebe nádherné posolstvo nášho života.
Zaželajme teda knihe veľa vnímavých čitateľov!