Zelený les prestal byť zelený a listy na stromoch opúšťajú svoje miesto.

Zima príde čoskoro. Vysoko na oblohe prišla na svet malá snehová vločka. Ako sa deti môžete chrániť pred mrazom a užiť si najbelšie ročné obdobie v roku? Napríklad aj v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zriadení Košického samosprávneho kraja, na stretnutí rodičov a detí do 5 rokov si povieme Oblečme sa poriadne! Tešíme sa na vás o 9. 00 hod.