Vyhodnotenie:

Odovzdávanie cien na pobočke MIER výhercom súťaže v tvorbe komiksu dňa 29. 6. 2021. Do súťaže, realizovanej v spolupráci s ÚPSVR, pracovisko Spišská Nová Ves v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, sa zapojilo 10 oddelení ŠKD z piatich základných škôl: ZŠ Z. Nejedlého 2, ZŠ Komenského 2, ZŠ Nad Medzou 1,

ZŠ Ing. O. Kožucha 11, ZŠ Sv. Cyrila a Metoda. Pôvodne to mala byť súťaž len pre kolektívy, ale vzhľadom na veľké množstvo doručených individuálnych prác (45) boli udelené ceny aj v dvoch ďalších kategóriách.

VÍŤAZI V KOLEKTÍVNEJ TVORBE KOMIKSU

1. MIESTO: ŠKD – IV. ODDELENIE, ZŠ NAD MEDZOU
2. MIESTO: ŠKD – V. ODDELENIE, ZŠ ING. O. KOŽUCHA
3. MIESTO: KOLEKTÍV ŽIAKOV 2.C, ZŠ NEJEDLÉHO ULICA

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme za aktívnu účasť, za čas a vynaloženú námahu, ktorú venovali tvorbe komiksu. Všetky práce boli nápadité a originálne, budú vystavené v priestoroch pobočky MIER do 30. 9. 2021. Po tomto termíne budú prezentované na podujatiach koordinátorky na ochranu detí pred násilím v rámci NP PODPN.