Senzitívne obdobia dieťaťa

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na ďalšie stretnutie v rámci cyklu odborných prednášok s majiteľkou Monty krajiny Katarínou Kalikovou o Montessori pedagogike. Princípy tejto výchovnej metódy nás usmerňujú, ako nazerať na dieťa a všímať si jeho vývinové štádiá a potreby. Druhá zo série prednášok sa bude konať 22. februára 2024 o 16:00 hod. v knižnici na Letnej 28 a bude zameraná na senzitívne obdobia dieťaťa. Príďte sa dozvedieť, aké sú jednotlivé fázy vývinu dieťaťa a ako vytvoriť správne podmienky pre rozvoj jeho zručností v tom správnom čase, aby sa rozvíjalo prirodzeným spôsobom. Na prednáške sa dozviete aj to, ako dieťa pozorovať a jednotlivé fázy rozpoznať, ale čaká vás aj ukážka konkrétnych aktivít, ktorými môžete vývin dieťaťa podporiť. Počas prednášky budú pre deti zúčastnených rodičov pripravené literárno-tvorivé aktivity. Tešíme sa na vás.