V knižnici sa deti nenudia nikdy, o to menej 1. júna. V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sme si totiž pre všetky deti pri príležitosti ich sviatku pripravili niečo špeciálne.

Na deti čakajú knižné hádanky, pohybové aktivity, budú si môcť vyrobiť náramok priateľstva a zaregistrovať sa zdarma. Po zdolaní všetkých úloh si každé dieťa odnesie aj malú odmenu. Už teraz sa tešíme.