Chráňme si svet

V klube čítania a tvorivosti sa deti dozvedia, ako chrániť ovzdušie, pôdu, vodu, zvieratá a rastliny. Utvárať v deťoch záujem a pocit zodpovednosti za životné prostredie sa pokúsime v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier vo štvrtok 11. apríla o 16:00  hod.