Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození, vás pozýva na ďalšie stretnutie, na ktorom pri práci s hlinou v sebe môžete objaviť umelca.

Pod vedením odbornej lektorky Mgr. Júlie Madzikovej si 16. októbra 2023 o 16:30 v knižnici na Letnej 28 opäť vyhrnieme rukávy a budeme vyrábať znovu niečo pekné z keramiky. Kapacita účastníkov je obmedzená, preto je vhodné svoju účasť potvrdiť vopred. Kontaktná osoba: Soňa SVENTEKOVÁ, sventekova@skcak.sk, +421 53/4150307, 0905 830 293. Tešíme sa na spoločné stretnutie.