Prírodné zákony vo svete vtákov

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva 12. 10. 2022 o 8:00 do knižnice na Letnej 28 na tretiu zo série štyroch prednášok, určených pre študentov stredných škôl, v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách.

Témou tretieho stretnutia s lektorom zo Správy Národného parku Slovenský raj budú prírodné zákony vo svete vtákov. Projekt zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.