Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zahajuje 25. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc so spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH 4. marca 2024 o 9:00 hod. v knižnici na Letnej 28 vzdelávacím podujatím pre seniorov s názvom Boj s dezinformáciami.

V spolupráci s Europe Direct Poprad, regionálnym poradenským a informačným centrom Európskej únie, chce knižnica pomôcť seniorom pri vzdelávaní a zvyšovaní úrovne ich zručností v oblasti mediálnej gramotnosti, v rozvoji kritického myslenia, v rozoznávaní relevantných a dôveryhodných informácií od neprávd, dezinformácií, hoaxov, falošných správ, misinformácií či konšpirácií na internete a vo virtuálnom priestore. Seniori si uvedomujú rýchle zmeny súčasného informačného sveta 21. storočia a často chcú poznávať nové veci, chcú vyhľadávať nové informácie, ale niekedy potrebujú pri zorientovaní sa v mediálnom obsahu v digitálnom prostredí trochu pomôcť.