Životné jubileum doc.PhDr.Peter Karpinský, PhD.

V mene Spišského kultúrneho centra a knižnice a našich čitateľov Vám prajeme dobré zdravie, mnoho tvorivých nápadov, úspechov na každom poli Vašej pôsobnosti a veľa pekných kníh, ktoré sa zrodia spod Vášho pera.

PDF PREZENTÁCIA