Zlatokopky, Neznámych nemiluj či Prostitútka. To je len zlomok tvorby z pera úspešnej spisovateľky Lucie Saskovej.

Jej knihy sú označované  za psychologický román, horor, romantiku, erotiku ale i thriller. Autorka však svoju tvorbu neškatuľkuje podľa žánrov, ale delí ich na dobré a zlé príbehy. Všetky jej knihy, a v nich vážne témy, ktoré brilantne rozoberá, hoci iní sa im radi vyhýbajú, sa tešia veľkej obľúbenosti aj u našich čitateľov. Stáva sa u nej už akýmsi pravidlom, že sa jej každý rok darí napísať jednu knihu, na ktorú s nedočkavosťou čakáme. Čo prinášajú jej príbehy a kde autorka čerpá inšpiráciu sa spýtame priamo Lucie Saskovej v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, vo štvrtok 19. mája o 16:30 hod. v knižnici na Letnej 28. Všetci ste srdečne vítaní!

Autorská beseda je realizovaná v rámci súboru autorských besied „Kde končí kniha, tam začína literárny večer“. Projekt cyklu pravidelných autorských stretnutí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.