Počas Týždňa slovenských knižníc v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sa na pobočke Mier konali denne podujatia venované mesiacu knihy.

S deťmi materských škôl sme v rámci informačnej výchovy spolu absolvovali Prvé krôčiky v knižnici, so žiakmi 1. a 2. ročníka zo školského klubu Základnej školy na Komenského ulici sme prešli Knižný chodníček a druháci zo Základnej školy na Nejedlého ulici zistili, že Každá kniha niečo skrýva. Počas podujatí sme venovali pozornosť aj knižným novinkám pre deti, ktoré na pobočke pribudli.

 

Fotogaléria: