Slávnostné odovzdávanie cien, výhercom súťaže vo výtvarnom spracovaní náročnej témy, kto je, alebo môže byť ochranca dieťaťa pred akoukoľvek formou násilia, prebehlo na pobočke Mier.

Do súťaže realizovanej v spolupráci s ÚPSVR, pracovisko Spišská Nová Ves, v rámci Národného projektu ochrany detí pred násilím, sa zapojilo 42 žiakov 1. stupňa ZŠ Komenského a Nejedlého ulica. Výstavka všetkých prác bude do 30.8.2022 v priestoroch pobočky.

Po tomto termíne budú prezentované na podujatiach koordinátorky ochrany detí pred násilím v rámci NP PODPN.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktivitu.

 

Fotogaléria: