Počas Týždňa slovenských knižníc sme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, mysleli nielen na deti, ale aj na seniorov.

Práve pre nich sme v stredu 8. marca usporiadali stretnutie so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktorá si pre našich hostí pripravila prednášku na tému kognitívnych funkcií a mentálnych zručností. Bližšie sme sa zamerali na tému pamäti a potreby jej tréningu. Pomocou rôznych cvičení a aktivít si účastníci mohli otestovať svoje pamäťové schopnosti a získali aj tipy, inšpiráciu a cenné rady, ako si môžu svoju pamäť, pozorovacie a poznávacie schopnosti cibriť v každodennom živote. Okrem iného, sa seniori dozvedeli aj to, akými technikami sa môžu upokojiť, ak sa ocitnú v situácii, v ktorej sú zmätení a nesvoji. Pri samotných aktivitách, ale aj vďaka čaru okamihu, vyplývajúceho zo špecifickosti práce so seniormi bolo na stretnutí veselo. Dúfame, že sa nám podarí podobné stretnutia realizovať aj v budúcnosti.

Reportáž RTVS:

Fotogaléria: