Patrí už k dobrým tradíciám, že knižnicu každoročne v marci – mesiaci kníh, navštívia aj seniori z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Sme radi, že knižnica je miestom pre všetkých – od najmenších „čitateľov“, ktorí sa so svetom kníh len zoznamujú, až po seniorov.

Vo štvrtok 14. marca 2024 sme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, privítali skupinku seniorov, ktorých sme previedli knižnicou a predstavili im náš fond. V milej spoločnosti sme si posedeli, porozprávali sa o knihách a čítaní. Seniori si pritom so záujmom poprezerali naše knižné perličky. Dúfame, že si z návštevy odniesli rovnako dobrý pocit ako my knihovníčky.

 

Fotogaléria: