Šťastie

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sa 24. apríla 2024 konalo prvé zo série stretnutí so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktoré sú zamerané na duševné zdravie seniorov a spojené s praktickým tréningom a nácvikom zručností, techník a riešením cvičení a úloh. Na úvodnom stretnutí sme sa zamerali na tému šťastia a kvality života seniorov. Psychologička seniorom objasnila, čo všetko ovplyvňuje pocit šťastia a spokojnosti seniora, pomocou dotazníka sa mohli dozvedieť, ako vnímajú kvalitu svojho života a v diskusii sme pomenovali, s akými negatívnymi, ale aj pozitívnymi, životnými situáciami sa seniori potýkajú. S využitím arteterapie sa účastníci usilovali uvedomiť si, pomenovať a pomocou výtvarných techník vyjadriť svoje emócie, objasnili sme si negatívny vplyv zlého duševného rozpoloženia aj na fyzické zdravie a psychologička seniorom poradila, čo robí ľudí vo vyššom veku šťastnými, ako môžu svoje pocity, postoje a vnímanie ovplyvniť a neprepadať negativizmu či depresii. Technika imaginácie nám pomohla lepšie porozumieť sami sebe, rozpoznať naše túžby, povahu či strach a to, ako v určitých situáciách reagujeme. Podujatie prebiehalo v príjemnej a veselej atmosfére a dúfame, že sa všetci pri pohrúžení sa do seba v spoločnosti rovesníkov cítili príjemne a bezpečne. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o mesiac. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2024.

 

Fotogaléria: