Teta Písmenková sa púšťa do akcie

Keď spisovateľ dá poslednú bodku za napísanou knihou, príbeh ešte len začína svoju púť, a to prácou korektora, ktorého úlohou je odstrániť všetky chyby v texte. O tom, že korektor v žiadnom prípade nesmie prehliadnuť chyby v názve diela, mene spisovateľa, o dôležitosti každého mäkčeňa či dĺžňa, sme sa rozprávali s deťmi v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. V tvorivej časti riešili deti rôzne úlohy spojené s abecedou.

 

Fotogaléria: