10. júna 2021 o 10,00 hod. sme slávnostne začali „Rande s leporelom“, súbor letných verejných čítaní rozprávok v parku na námestí spojených s tvorivými minidielňami.

Projekt je určený na podporu čitateľskej gramotnosti detí, realizovaný v spolupráci v MC Dietka v Spišskej Novej Vsi. Verejné čítanie otvorila Mgr. Monika Tkáčová, poverená vedením Spišského kultúrneho centra a knižnice, dobrú myšlienku prišiel podporiť aj primátor mesta Ing. Pavol Bečarik. Pozvanie čítať deťom rozprávky prijal PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., ktorý je zároveň aj odborným garantom projektu.

Projekt verejného čítania z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.