V rámci týždňa Slovenských knižníc sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konala v utorok 7. marca aj beseda s historikom a pracovníkom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – PhDr. Martinom Furmanikom, PhD.

V komornej a priateľskej atmosfére nám predstavil svoju tvorbu a predovšetkým jeho knihu Rodičia slávnych. Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o osobnostiach svetových dejín, o ich rodinnom pozadí, o tom, aký vplyv mali na osud svojich „slávnych detí“ ich rodičia, ale aj rôzne „pikošky“, s ktorými sa človek bežne nestretne. Pán Furmanik prezradil aj všeličo o sebe, o jeho práci, dozvedeli sme sa aj niečo z jeho súkromia a mali tak možnosť spoznať ho nielen ako historika a všestranného autora, ale aj ako milého a sympatického človeka.

 

Fotogaléria: