Pre zdravý vývoj dieťaťa a jeho budúcnosť je kvalita raného detstva obzvlášť dôležitá. Projekt MISIA 1000 sa usiluje, aby aj deti z marginalizovaných rómskych komunít mali čo najlepší štart do života.

Pre babice, deti a zamestnancov, v rámci tohto projektu, pripravilo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, 19. apríla 2024 literárno-vzdelávacie podujatie v knižnici. Cieľom bolo dozvedieť sa, aké tajomstvá v sebe knihy ukrývajú, spoznať nových knižných hrdinov, ale hlavne sa niečo nové naučiť. Pre niektoré deti to bola ich prvá návšteva knižnice. Tešíme sa, že u nás strávili príjemné dopoludnie, všeličo sa naučili a aj mamičky a babice sa mohli inšpirovať, ako možno rozširovať obzory detí.

 

Fotogaléria: