Knihy Karla Maya, najprekladanejšieho nemeckého autora všetkých čias, sú stále obľúbené nesporne aj preto,

že učia tomu najlepšiemu: že čisté svedomie je nadovšetko, že všetci ľudia každej farby pleti majú rovnakú cenu, že odpustenie je viac než pomsta. Vyzývajú k mierovému riešeniu sporov, k čestnému jednaniu, k statočnosti a obetavosti. Toto stále aktuálne posolstvo sme sa snažili odovzdať v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, dvom triedam ôsmakov zo ZŠ Z. Nejedlého s pani učiteľkou Mgr. Luciou Pekarčíkovou.

 

Fotogaléria: