Študentom zo Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla v Levoči sme 25. marca 2024 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, objasnili zrod knihy.

V rámci mesiaca kníh sme sa spolu vydali po stopách histórie knihy a študentom vysvetlili, ako vzniklo písmo, aké materiály sa na zaznamenávanie informácií v histórii používali, ako vyzerali predchodcovia súčasných kníh, aký objav znamenal kultúrnu revolúciu, koho môžeme považovať za zakladateľa knihovníctva, a teda za nášho prvého „kolegu“ a ešte všeličo zaujímavé. V rámci prezentácie sme študentom predstavili aj niektoré z najkrajších knižníc vo svete, ale aj na Slovensku, no pochválili sme sa aj našimi knižnými perličkami. Téma je nám knihovníkom srdcu blízka, a tak sme sa s poznatkami a aj s nadšením radi podelili aj so študentmi.

 

Fotogaléria: