Reč – brána do sveta

Ďalšia zo série prednášok s majiteľkou Monty krajiny Katarínou Kalikovou o Montessori pedagogike, ktorá sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konala 18. apríla 2024, bola zameraná na reč. Účastníci sa dozvedeli, ako pripraviť dieťaťu vhodné prostredie na rozvoj reči a ako rozvoj správne stimulovať. Zamerali sme sa na vývin reči, senzitívne obdobia na rozvoj čítania a písania a dozvedeli sme sa, kedy je potrebné vyhľadať pomoc odborníka. Veríme, že prednášky pomohli účastníkom zorientovať sa v potrebách detí a boli inšpiráciou pre adekvátne a zmysluplné rozvíjanie potenciálu detí.

 

Fotogaléria: