Národné parky

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme 29. apríla 2024 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, pripravili v spolupráci s Ing. Matejom Pisarčíkom zo Správy národného parku Slovenský raj environmentálne vzdelávacie podujatie pre študentov 1. ročníka Strednej odbornej školy techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi. V rámci témy ochrany prírody sme sa zamerali na národné parky. Študenti spoznali účel takejto ochrany prírody, dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o národných parkoch a na slepej mape sme spolu umiestňovali jednotlivé národné parky, chránené krajinné oblasti, významné prírodné pamätihodnosti a pritom sa spolu všeličo zaujímavé o prírodnom bohatstve Slovenska naučili. Aby mladí ľudia mali vnútornú motiváciu prírodu chrániť, potrebujú ju poznať a zamilovať si ju. Preto je tak dôležitá environmentálna výchova mladých ľudí.

 

Fotogaléria: