Žijeme vo svete sociálnych sietí a spadnúť do ich osídel je veľmi jednoduché. Nielen kyberšikana, ale aj šikanovanie vo všeobecnosti sa v súčasnej dobe stáva veľmi aktuálnym a závažným problémom u detí a mládeže.

Na druhom z cyklu podujatí o problematike ochrany detí pred násilím koordinátorka Mgr. Zuzana Plíhalová ozrejmila hlavné znaky a dôležité informácie o týchto
sociálno-patologických javoch, prostredníctvom hier, videí a otázok bolo vysvetlené ako reagovať na takéto situácie a v závere boli poskytnuté informácie o možnostiach riešenia týchto problémov. Tentokrát sa podujatie uskutočnilo v priestoroch centra Tvoje miesto na Markušovskej ceste 2 v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a tiež organizáciou Človek v ohrození.

 

Fotogaléria: