V stredu 2. 3. 2022 sa v rámci Týždňa slovenských knižníc konala v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja,

prednáška pre stredoškolákov z tunajšej Strednej odbornej školy ekonomickej, zameraná na environmentálnu výchovu. Študenti sa dozvedeli všeličo zaujímavé o životnom prostredí, potrebe jeho ochrany, prakticky si overili a doplnili svoje znalosti o separácii a recyklácii odpadu, ale spoznali aj krásu a jedinečnosť Slovenského raja.

Prednáška spojená s interaktívnymi úlohami a riešením modelových situácií študentov zaujala a takisto ich oslovila ponuka našich knižných noviniek z oblasti životného prostredia. Dokonca natoľko, že sme získali nových čitateľov.

Študenti si z prednášky odniesli nielen obohacujúce informácie, ale aj nadšenie pre životné prostredie, s ktorými sa Ing. Matej Pisarčík zo Správy národného parku Slovenský raj so študentmi ochotne podelil. Tešíme sa na ďalšie podujatia v rámci environmentálnej výchovy mladých ľudí. Budúcnosť planéty je aj v ich  rukách.

 

Fotografia: