Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v pondelok 4. marca 2024 zahájilo Týždeň slovenských knižníc podujatím s názvom Boj s dezinformáciami, ktoré bolo prioritne určené pre seniorov. Podujatie sa konalo v spolupráci s Europe Direct Poprad, regionálnym poradenským a informačným centrom Európskej únie.

Veľmi sme boli potešení záujmom seniorov o danú problematiku, ktorý sa prejavil aj početnou účasťou a živou diskusiou na seminári. Za účasť ďakujeme seniorom z Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, zo Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, z Klubu dôchodcov na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi, ale aj verejnosti.

 

Fotogaléria: