Vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja vo výške 4.693€ získalo Spišské kultúrne centrum a knižnica špeciálny box na vrátenie vypožičaných kníh, tzv. BIBLIOBOX, umiestnený pred budovou knižnice.

V súčasnej dobe, keď knižnice, tak ako všetky kultúrne inštitúcie, musia svoj chod a poskytovanie služieb upraviť a flexibilne reagovať na aktuálne opatrenia na základe Covid automatu, dochádza často k situáciám, keď je potrebné upraviť otváracie hodiny, prípadne dostupnosť knižnično-informačných služieb pre verejnosť určitým spôsobom obmedziť. Používatelia tak majú možnosť knihy vrátiť aj v prípade, že je knižnica zatvorená.

Čitatelia knižnice v Spišskej Novej Vsi môžu vďaka biblioboxu vrátiť vypožičané knihy 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

„Verím, že čitatelia našich knižníc privítajú túto možnosť najmä teraz, v dobe, kedy je nutné dbať na vyššiu spoločenskú opatrnosť a ohľaduplnosť“, povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zásady pre vrátenie dokumentov prostredníctvom biblioboxu:

 • Bibliobox slúži na vrátenie kníh, požičaných zo Spišského kultúrneho centra a knižnice.

 • Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť dokumenty z iných knižníc.

 • Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy z jeho používateľského konta v priebehu najbližšieho pracovného dňa.

 • Ak má používateľ v našom knižnično-informačnom systéme zadaný e-mail, po odpísaní kníh z jeho konta, mu bude zaslaný e-mail so zoznamom zostávajúcich dokumentov v jeho konte.

 • Používateľ je povinný si skontrolovať odpísanie kníh na svojom konte a zistené nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne.

 • Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice.

 • Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky nepredlžujú.

 • Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť knihy vypožičané prostredníctvom MVS, MMVS, ani nadrozmerné knihy.

 • Bibliobox nie je určený pre knihy, ktoré chce čitateľ knižnici darovať.

 • Knižnica nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti pri vrátení knižničných dokumentov touto formou.

 • Dokumenty je potrebné vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili.

Fotogaléria:

TV Reduta:

[video src="https://www.snv.sk//data_import/tvrVysielanie/211028/211028-3.mp4" /]