Myslíte, že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok?

Že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín? Nie, nie a nie. Niektorá zver a operence dokážu prežiť i v zimnom období. Dobré deti im v tom pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidla, búdky a sypú im tam rôzne dobroty. Druhé tohtoročné stretnutie na pobočke Mier s predškolákmi z MŠ Z. Nejedlého s pani učiteľkou PaedDr. Beátou Bendíkovou, ktoré pripravilo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie KSK, bolo zamerané na inšpiráciu detí, ako pomáhať
zvieratkám prežiť náročné zimné obdobie.

 

Fotogaléria: