Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlásilo vo februári 2022 kvízovú súťaž s názvom NAJČÍTANEJŠIE SLOVENSKÉ SPISOVATEĽKY.

Dospelí čitatelia odpovedali na 10 kvízových otázok písomnou, alebo elektronickou formou. Súťaž prebiehala do konca apríla 2022. Kvízové otázky boli zamerané na život a tvorbu najpopulárnejších slovenských autoriek. Do súťaže sa zapojilo 47 čitateľov. Zo 40 správnych odpovedí sme 2. 5. 2022 vyžrebovali 3 výherkyne, ktoré boli 10. 5. 2022 odmenené najnovšími románmi a hrnčekmi s motivačnými citátmi od slovenskej spisovateľky Jarmily Slovákovej. Víťazkám, p. Janke R., p. Andrei R. a p. Eve G., srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria: