Stretnutie s poéziou bolo tentokrát venované 100. výročiu úmrtia velikána slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava, ktorého veľkosť nie je len v rozsiahlosti básnickej tvorby, ale predovšetkým v jej umeleckej hodnote a vo význame, aký mal a stále má pre život nášho národa.

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizovalo podujatia vo vzájomnej spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnáziom, Školská ulica a Hotelovou akadémiou SNV. Upomienkové predmety na podujatie venovalo mesto Spišská Nová Ves.

 

Fotogaléria: