Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi bolo súčasťou projektu Nadácie otvorenej spoločnosti na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí z marginalizovanej rómskej komunity v obci Jurské.

S deťmi zo Základnej školy s materskou školou v Jurskom sme od marca do júna pravidelne prostredníctvom videokonferencií spolu čítali, a tak pomáhali zlepšiť ich čitateľskú gramotnosť. Potešilo nás, že v júni sa pandemická situácia natoľko zlepšila, že sme mali možnosť stretnúť sa aj naživo a vzájomne sa spoznať.

Mať vlastnú knihu, žiaľ nie je pre všetky deti samozrejmosťou, preto sme tieto deti obdarovali vyradenými knihami z našej knižnice. Sme radi, že sme im mohli pomôcť pri čítaní, a tak aspoň trošku uľahčiť ďalšie vzdelávanie, takisto ukázať, že čítanie môže byť aj ohromná zábava a urobiť ich detský svet trochu bohatším a krajším.