Z fondu knižnice vyraďujeme zastaralú, multiplicitnú a poškodenú literatúru, ktorú vám ponúkame do 31.7.2021.

Zoznam vyradenej literatúry nájdete tu:

↓ STIAHNUŤ