Slovenčina dá človeku niekedy poriadne zabrať, a to nielen cudzincom, ale aj vtedy, keď je to náš materinský jazyk. Spisovná slovenčina, ktorú dnes vnímame ako samozrejmosť, sa rodila neľahko a jedným z hlavných tvorcov dnešnej podoby nášho spisovného jazyka bol práve Ľudovít Štúr.

Pri príležitosti výročia jeho narodenia (28. 10.) sme 27. októbra v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, študentom SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči prostredníctvom prezentácie predstavili túto významnú osobnosť našich dejín. A to nie len ako jazykovedca, učiteľa a politika, ale aj ako človeka. Študentov sme oboznámili s jeho prácou a prínosom, ale pokúsili sme sa poodhaliť aj jeho súkromný život a študentom priblížiť aj jeho povahu, sny, životné ciele, úspechy aj sklamania.

 

Fotogaléria: