Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva v piatok 10. marca o 10:00 hod. do knižnice na Letnej 28 na stretnutie vás – čitateľov,  s nami – knihovníkmi.

Porozprávame sa o nových knihách, ktoré máme v našom knižničnom fonde, ale i o tom, čo čítame my. Príďte s nami stráviť príjemnú chvíľu pri káve medzi knihami a o knihách. Tešíme sa na vás!